Centrum samostatného života n.o.

Opakované a jednorazové peňažné príspevky

26.02.2009 20:48

Prinášame vám prehľad opakovaných a jednorazových peňažných príspevkov podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a podľa opatrenia vydaného MPSVR SR k časti týkajúcej sa pomôcok.

 

Výška opakovaných  a jednorazových peňažných príspevkov

podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

ťažkého zdravotného postihnutia

(platné do 1.7.2009)

 

Druh opakovaného  príspevku

 

Suma

v euro

1. Peňažný príspevok za  opatrovanie

 

1.2. Fyzická osoba  (FO)  v produktívnom veku

 

a) ak  opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím

199,18

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím

265,56

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týžd. v zariadení

175,94

d) ak opatruje dve a viac FO s  ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týžd. v  zariadení

248,97

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týžd. v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týžd.

258,92

1.3. FO poberajúca dôchodok:  starobný, predčasný , invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok

 

a) ak opatruje jednu fyzickú osobu s  ŤZP

82,99

b) ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s  ŤZP

109,54

2. Peňažný príspevok  na osobnú asistenciu 

2,49

3. Peňažný príspevok na prepravu

91,29

4. Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci

 

4.1.s  diétnym stravovaním určený  podľa prílohy  a konkrétnych diagnóz 

 

a) I. skupina chorôb

33,21

b) II. skupina chorôb

16,61

c) III. skupina chorôb

9,97

4.2.  s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia

16,61

4.3.  so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla

29,88

 

Druh jednorazového  príspevku

  Suma

v euro

 

1.Peňažný príspevok na kúpu pomôcku, úpravu a na výcvik používania pomôcky

 8 630,42

1.2.- na druhý mechanický vozík, kočík

1 659,70

1.3.- na druhý elektrický vozík

4 979,09

2.Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia

11 617,88

3. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla

6 638,79

3.1.- s automatickou prevodovkou

8 298,48

4.  Peňažný príspevok na úpravu osobného motorového vozidla

6 638,79

4.1. Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu

6 638,79

4.2 - garáže

1 659,70

Poznámka: Platné do 1.7.2009,  príspevky sa budú meniť  kvôli valorizácii  životného minima.

 

Zoznam pomôcok hradených ÚPSVR podľa  opatrenia MPSVR

(uvádzame pomôcky pre osoby s ťažkým telesným postihnutím)

Max.suma

 v euro

Mechanický vozík , jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík vrátane príslušenstva (fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa)

2 489,55

Elektrický vozík vrátane príslušenstva (fixačná vesta, popruh fixačný cez hrudník, pláštenka do dažďa)

7 302,67

Špeciálne upravená stolička

829,85

Umývačka riadu

497,91

Mikrovlnná rúra

116,18

Mixér

99,59

Elektrický krájač alebo nôž

99,59

Časť špeciálneho kuchynského riadu (umožní prípravu a konzumáciu potravín a nápojov)

16,60

Pomôcka na obliekanie, podávač, držiak kľúčov, otvárač dverí, pomôcky na písanie atď.

16,60

Súprava na umývanie vlasov pre imobilných

49,80

Špeciálny telefón (veľkoplošné tlačidlá, reliéfne značenie..)

49,80

Úchytka na telefónne slúchadlo

66,39

Kancelársky písací stroj

99,59

Stolový alebo prenosný osobný počítač (DVD mechanika, graf. a zvuk. karta, ,modem , sieťová karta, monitor, myš, reproduktory, program. Vybavenie na prácu s dokumentmi a prístupom na internet

1 659,70

Špeciálny program (headmaster, hlasový výstup)

2 323,58

Tlačiareň

165,97

Prenosná kúpacia vaňa

995,82

Suché chemické WC

165,97

Krauler

265,56

Doska na presun (z vozíka do auta a späť a pod.)

26,56

Špeciálna sedačka, sedadlo, autosedačka , stabilizačné upínacie a bezpečnostné pásy

1 659,70


Otázky ku konkrétnym príspevkom píšte na email: csz@csz.sk

Spracovala: Ľudmila Gričová , CSŽ n.o.

15.01.2009

 

Diskusná téma: Opakované a jednorazové peňažné príspevky

Neboli nájdené žiadne príspevky.
 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode