Centrum samostatného života n.o.

Môžete požiadať o finančný príspevok do výšky 829, 35 €

26.02.2009 14:33

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje na základe Výnosu MPSVR dotáciu na humanitnú starostlivosť osobám, ktoré sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi alebo na humanitnú aktivitu. Žiadosti treba posielať  písomne  na vyplnenom tlačive. Adresu aj tlačivo uvádzame dole nižšie.
 

Dotácia na humanitnú starostlivosť z MPSVR SR
 

Dotáciu na humanitnú starostlivosť možno poskytnúť
a) fyzickej osobe v hmotnej núdzi alebo v sociálnej núdzi na financovanie riešenia mimoriadnej krízovej životnej situácie, ktorú nemožno riešiť inými formami sociálnej pomoci,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe na humanitnú aktivitu.

Dotáciu  možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac vo výške 829,85 eura.

 Písomná žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá  ministerstvu v termíne od 1. januára do 31. októbra príslušného rozpočtového  roka.

V prípade, že si o dotáciu požiada poberateľ príspevku na opatrovanie výška  dotácie môže byť cca 200 €.

Žiadateľ o dotáciu na humanitnú starostlivosť v liste opíše svoju sociálnu  situáciu:

- v akej je sociálnej , finančnej situácii


List treba poslať na adresu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4-6
816 43 Bratislava

Pracovníci príslušného Úradu práce, môžu na základe  žiadosti vykonať  sociálne šetrenie, aby potvrdili Ministerstvu práce údaje vo vašej žiadosti.
 

Žiadosť o poskytnutie dotácie

na humanitnú starostlivosť (pre fyzickú osobu)

 

Identifikácia žiadateľa

Meno a priezvisko žiadateľa

 

Adresa trvalého alebo prechodného pobytu (ulica, číslo)

 

PSČ

 

Okres

 

Mesto/ Obec

 

Číslo telefónu

 

Kraj

 

 

Bankové spojenie

Číslo účtu a kód banky

 

 

 

Požadovaná suma dotácie

 

Odôvodnenie žiadosti

 

 Vyhlásenie  žiadateľa

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné a úplné a finančné prostriedky sa použijú na účel, na ktorý boli poskytnuté.

Súhlasím so spracúvaním a sprístupňovaním mojich osobných údajov na účel poskytnutia dotácie.

 


V ......................  dňa ......................                                   ............................................

                                                                            podpis žiadateľa


 

Viac informácií nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/new/index.php?SMC=1&id=427

 

Zdroj: MPSVR SR

Diskusná téma: Môžete požiadať o finančný príspevok do výšky 829, 35 €

Dátum 17.09.2011
Vložil nataša kubačkova.starohorska 23.banska bystrica.97411
Titulok finančna pomoc

dobry den vam prajem..chcela by som vas poprosit či ste už dostali moju žiadot pisala som vam už dva krat o mojom probleme z ktoreho sa neviem dostat byvam z dvoma detmi pri rodičou som rozvedena a nezamestnana pre moj zly zdravotny stav podstupila som važnu operaciu hlavy dostavam z detmi 160eur a mam dlhy ktore neviem ako povyplacam a aj požičky ktore nezvladam platit a dostavam sa to krizi rodičia mi nemaju ako pomoct mama nepracuje a otec pracuje ako robotnik ale mu postahuju plati byt a smeti ostene mu na vyplatu 60eur a stavne listky,,,niekedy a hladujeme ale večinou v škole nema ako platit polatky v lekarni si berie lieky na dlh a už druhy rok mam tam dost vysku sumu vratit len neviem ako už som nevedela na koho sa obratit o pomoc ,,prosim vas pomožte mi...dakujem a dovidenia

 

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode