Centrum samostatného života n.o.

VELCON spol. s r.o.

VELCON spol. s r.o. sa pohybuje na trhu v SR už viac ako 6 rokov . Jej poslaním je poskytovať komplexné služby ľuďom trpiacim telesným hendikepom pri odstraňovaní bariér v bytoch, rodinných domoch a verejných priestoroch. Naším cieľom je nielen distribúcia a montáž zdvíhacích zariadení na prekonávanie architektonických bariér pre telesne postihnutých, ale aj informovanie ľudí v oblasti legislatívy, možností riešenia a sociálnej pomoci.

Spoločnosť VELCON je slovenská firma, ktorá je dcérskou spoločnosťou VECOM zdvíhací zařízení s.r.o., Praha. VECOM má v Českej republike najväčší podiel na trhu v oblasti predaja a montáže zdvíhacej techniky pre zdravotne postihnutých.

VELCON spol. s r.o.
Kapitulská 8
974 01 Banská Bystrica

Tel./Fax: 048 /41 41 247
bezplatná infolinka: 0800 199 060

www.velcon.sk

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode