Centrum samostatného života n.o.

Hlavné zásady

Hlavné zásady samostatného života

 • Samostatný spôsob života je proces vedomého sebazdokonaľovania, zvyšovania sebadôvery a emancipácie. Tento proces umožňuje všetkým ľuďom s postihnutím dosiahnuť rovnaké možnosti a plnú účasť vo všetkých oblastiach života spoločnosti.
   
 • Ľudia s postihnutím musia byť schopní tento proces individuálne a kolektívne kontrolovať s využitím demokratických princípov a na základe rovnoprávnosti.
   
 • Ako rovnoprávni občania musia mať ľudia s postihnutím zabezpečené základné ľudské potreby: stravu, hygienu, ošatenie, bývanie, zdravotnú starostlivosť, kompenzačné pomôcky, vzdelanie, pracovné uplatnenie, prístup k informáciám, možnosť komunikácie, dopravy, prístup do budov, právo na sexualitu, právo ženiť a vydávať sa a založiť si rodinu.
   
 • Hnutie musí zahŕňať potreby všetkých ľudí s postihnutím a k samostatnému životu sa musia viesť deti s postihnutím už od malička.
   
 • Ľuďom s postihnutím musí byť daná rovnaká príležitosť na to, aby sa mohli podieľať na určovaní svojich potrieb, ako aj na voľbe a rozsahu kontroly ich napĺňania.
   
 • Hnutie je proti systémom podporujúcich závislosť od domov sociálnych služieb, rôznych ústavných zariadení atď..
   
 • Osoby s postihnutím sa musia sami podieľať na výskume, vývoji, plánovaní a rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sú spojené s ich životom, a to na všetkých úrovniach.
Týmito zásadami sa riadi hnutie Nezávislý život - Independent Living.

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode