Centrum samostatného života n.o.

Archív článkov

26.02.2009 20:48

Opakované a jednorazové peňažné príspevky

Prinášame vám prehľad opakovaných a jednorazových peňažných príspevkov podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a podľa opatrenia vydaného MPSVR SR k časti týkajúcej sa pomôcok.   Výška opakovaných  a jednorazových peňažných príspevkov podľa...
26.02.2009 14:33

Môžete požiadať o finančný príspevok do výšky 829, 35 €

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje na základe Výnosu MPSVR dotáciu na humanitnú starostlivosť osobám, ktoré sa ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi alebo na humanitnú aktivitu. Žiadosti treba posielať  písomne  na vyplnenom tlačive. Adresu aj tlačivo uvádzame dole...
26.02.2009 14:28

Centra pre pomôcky

Každý, kto potrebuje k zlepšeniu kvality svojho života pomôcku, či už vozík, načúvací aparát, alebo chodíko a podobne má svoje neblahé skúsenosti s vybavovaním poukazu na zdravotnícku pomôcku. Že systém poskytovania pomôcok cez verejné zdravotné poistenie je na Slovensku nesystémový, byrokratický a...
25.02.2009 14:35

"...Máme zrelý sociálny štát. Ja sa pýtam, kde je ten štát?.."

V slovenských denníkoch sa objavili články a citácie vytrhnuté z kontextu  z  kázne  biskupa Rudolfa Baláža , ktorá odznela 20.2.2009 na rádiu Lumen. Biskup sa vyjadroval a vždy vyjadruje k celospoločenským témam, ktoré rezonujú spoločnosťou. Teraz to bolo k voľbám, nenarodeným...

(c) 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode